Ares

Този сайт не е предназначен за крайни потребители. Той предоставя услуги, достъпни само от допълнителен софтуер, като например системи за ОПЛ и СИМП. Арес е сървър за резултати за системата Аренал. Проекта в Github е референтната имплементация. Имплементатор на този конкретен сайт е SKYWARE Group.

Данни за изпълнителя

Демо лаборатория ООД
София 1000
ул. Хармония № 5
тел.: +359 2 123123
РЗИ код: 2201141999


Version: 1.1.0